PO - NE od 10:00 - 22:00
+420 776 783 969
Plzeňská 168/27, Praha 5, 150 00

PROVOZNÍ ŘÁD PRIVÁTNÍHO WELLNESS

Tento řád slouží k dodržování platných předpisů a norem, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků privátního SOKOL WELLNESS (dále jen "wellness")

Zaplacením vstupu do wellness, návštěvník stvrzuje, že se řádně seznámil s provozním řádem a souhlasí s jeho obsahem.

PROVOZOVATEL:

Ukážeme co umíš, s.r.o., IČ: 17545196, sídlem náměstí Přátelství 1518/2, Praha 10

Provozovna: Plzeňská 168/27, Praha 5 - Smíchov

Odpovědná osoba: Tereza Šimková, tel. +420 776 783 969, email: info@sokolwellness.cz

Veškeré provozovatelem potvrzené rezervace jsou závazné.

O provedené rezervaci budete informováni prostřednictvím e-mailu.

 

Storno poplatky za zrušení rezervace zákazníkem :

Rezervace zrušená více než 24hodin před započetím rezervované služby je bez storno poplatku. Za zrušení rezervace 24 hodin před započetím rezervované služby bude účtován storno poplatek 100% z ceny rezervace. 

Pro případ,že cena rezervace nebyla uhrazena převodem nebo platební kartou předem, je zákazník povinen uhradit storno poplatek na účet č. 2102334203/2010, se jménem zákazníka ve zprávě pro příjemce. 

Vstup do wellness:

Provozní doba wellness: Po – Ne (9:00 – 22:00). Vstupem do prostoru wellness je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. Vstup do wellness je povolen pouze za základě platné rezervace uskutečněné prostřednictvím webových stránek www.sokolwellness.cz, e- mailem info@sokolwellness.cz nebo na telefonním čísle +420 776 783 969 . 

Pronájem místností pro relaxaci s vířivkou a saunou je možný po telefonické dohodě nebo vyplněním rezervačního formuláře nebo na webových stránkách www.sokolwellness.cz. Úhrada může být provedena on-line platební kartou při rezervaci vybraného balíčku nebo v hotovosti při vstupu do Wellness. 
Při vstupu do prostor wellness je nutné se přezout do jednorázové obuvy, kterou zákazník obdrží zdarma.
Hydromasážní vana (dále jen "vířivka") je k dispozici následovně: Děti ve věku 1 – 3 let mohou do vířivky pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou a musí být pod neustýlým dohledem osoby starší 18 let. Děti do 1 roku věku mají vstup do vířivky zakázán.
V celém wellness děti do 12 let musí být pod nestálým dohledem osoby starší 18 let.
Za osoby do 18 ti let nese plnou odpovědnost jeho zákonný zástupce.
Vstup do vířivky je povolen pouze v plavkách (případně bez) a jedné osobě. Nepřípustné jsou zejména kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami včetně kovových či plastových ozdob.

Provozovatel neručí za případné zdravotní problémy způsobené využitím wellness.  Jedná se zejména o osoby, kterým charakter jejich onemocnění neumožňuje využít všechny služby poskytované v prostorách wellness. Např. u kardiovaskulárních chorob se nedoporučuje využívání finské sauny. Rovněž se doporučuje před využitím wellness konzultovat jeho návštěvu se svým ošetřujícícm lékařem. 

Zákaz vstupu do prostor Wellness :
– osobám s horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, střevními akutními potížemi, parazity, vyrážkami, otevřenými ranami, nemocemi provázenými výtokem a jiným bacilonosičem. 

– osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností v nichž se osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.

– osobám, které nesplňují platná vládní nařízení související s Covid-19 (bez předložení platného potvrzení o bezinfekčnosti)

– osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog

– zvířatům

– se skleněnými předměty, jehlami, žiletkami a jinými ostrými předměty

Osoby nerespektující tento Provozní řád či osoby nedbající pokynů obsluhy, mohou být bez náhrady z prostor Wellness vykázány.

Práva a povinnosti návštěvníků:

Každý návštěvník je oprávněn využívat všech relaxačních prostor, které si objednal a uhradil, včetně konzumace nápojů z minibaru. Jejich úhradu (dle nápojového lístku) provede po skončení relaxace u obsluhy wellness.
Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení wellness a při svém jednání dbát bezpečnosti vlatních i ostatních.
Před vstupem do Wellness je každý návštěvník povinen se umýt mýdlem a řádně se osprchovat bez plavek, totéž platí po každém použití WC.
Předměty nalezené v prostorách Wellness je nálezce povinen odevzdat obsluze Wellness centra, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení Wellness. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny.
Přání a stížnosti, týkající se provozu Wellness, mohou návštěvníci uplatnit u obsluhy nebo přímo u provozovatele.
Návštěvníci jsou povinni opustit Wellness prostory v čase, který měli rezervovaný a nebudou blokovat prostory Wellness nově příchozím hostům maximální čas odchodu po skončení Wellness je 10 minut poté bude účtován poplatek 5OO,-Kč za každých 15minut.
V celém prostoru Wellness platí zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel možnosti úrazu sobě, či ostatním. Po prostorech Wellness je doporučeno se pohybovat bos, popřípadě ve vlastní čisté ochranné obuvi s protiskluzovou úpravou.
Při úrazech, poraněných a nevolnosti je nutné přivolat obsluhu, která případně přivolá lékařskou pomoc.
Provozovatel Wellness nenese odpovědnost za poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami svou neopatrností.

Zakázané činnosti ve Wellness

– kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm 
– chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
– běhat po prostorech Wellness
– volat o pomoc bez příčiny
– znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
– konzumovat potraviny
– vnášet do Wellness vlastní nápoje, je možnost zakoupení nápojů ve vhodných obalech z minibaru
– vstupovat do vířivky či saun se žvýkačkou
– vnášet do vířivky nebo saun skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
– vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
– vnášet do prostor Wellness nafukovací předměty
– používat kosmetické přípravky jako jsou olejehe nebo různé masážní krémy

 

Finská sauna

Finská sauna je horkovzdušná lázeň při teplotě vzduchu kolem 85-95°C při velmi nízké relativní vlhkosti 15 – 20%.
Optimálního účinku se dosahuje postupným prohříváním, které je doprovázeno intenzivním pocením a odstraňováním nečistot z těla, tudíž pomocí látkové přeměny pomáhá očistit tělo od zplodin obsažených v potu.

Pokyny pro návštěvníky sauny:

V prostorách Wellness a finské sauny je návštěvník povinen se pohybovat bos nebo ve vlastní čisté ochranné obuvi s protiskluzovou úpravou.
Před vstupem do sauny je návštěvník povinen řádně se umýt mýdlem a osprchovat.
Do sauny vstupuje vždy osušený. Osušku a prostěradlo má každý k dispozici zdarma.
Při prohřívání klient sedí nebo leží bez oděvu na ručníku nebo na prostěradle.
Po prohřátí je nutné se osprchovat.
Prohřívání se rozděluje na několik časových úseků a po každém prohřátí a následném prudkém ochlazení se doporučuje odpočívat.
Po posledním cyklu saunování a před odchodem z prostor Wellness (doporučeny jsou maximálně 3 cykly) je vhodné odpočívat alespoň 20 minut. Použité prádlo ponechte na určeném místě obsluhou. 

Hydromasážní vana

Hydromasážní vana má mnoho pozitivních účinků. Ať už se jedná o fyzickou úlevu pro tělo, nebo o psychickou úlevu pro mysl. Pokud máte nějaké vážné zdravotní obtíže, proberte se svým lékařem, zdali je pro vás koupání ve vířivce vhodné. Vodoléčbu vám možná sám doporučí. Vířivku po každém návštěvníkovi vypouštíme a provádíme důkladnou dezinfekci vany a trysek.

Pokyny pro návštěvníky vířivky:

Do vířivky je povinen vstupovat návštěvník bos a v plavkách (případně nahý) nejsou povoleny zejména kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami včetně kovových či plastových ozdob. Děti ve věku 1 – 3 let mohou do vířiky pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou a musí být pod neustálým dohledem osoby starší 18 let. Děti do 1 roku věku mají vstup do vířivky zakázán.
Před vstupem do vířivky je návštěvník povinen řádně se umýt mýdlem a osprchovat.
Personál každému návštěvníkovi názorně předvede jak zapnout trysky a perličku a nastaví dle přání osvětlení.
Do vířivky vstupujte s maximální opatrností. Stejně si počínejte i při vystupování.
Při relaxaci klient sedí klidně, chová se tiše a neruší ostatní zákazníky. Při přemisťování do dalších sedaček se pohybuje pomalu, aby nedocházelo k přetékáí vody.
Jeden cyklus trvá cca 20 minut, poté se trysky i perlička vypnou. Doporučujeme alespoň na 10minut opustit vířivku, osušit se a relaxovat na lůžku.
Po posledním cyklu stráveným ve vířivce a před odchodem z prostor Wellness je vhodné odpočívat alespoň 20 minut.

Vyloučení z návštěvy Wellness:

Z Wellness bude vykázán každý návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů obsluhy, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem.

Hygiena

Po každém návštěvníkovi jsou všechny povrchy ošetřeny příslušnými dezinfekčními prostředky. Trysky vířivky jsou též vždy vydezinfikovány. Čistotu a kompletní věměnu vzduchu zajišťuje rekuperace.

Změny

Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny provozní doby. V Praze dne 1.11.2023